Biznes i Zarządzanie

Czas trwania studiów: 3 semestry (270 godzin + praktyki zawodowe 90 godz.)

Koszty nauki na studiach podyplomowych

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia, jednolitych magisterskich  lub III stopnia), a w szczególności do absolwentów: ekonomii, zarządzania, coachingu, socjologii. Studia podyplomowe z zakresu „Biznes i zarządzanie”, dedykowane są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.), w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także doskonalenie kompetencji zawodowych i  uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.  

 

Adresaci studiów: Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzy semestralne studia podyplomowe, które proponują wzbogacenie wiedzy i umiejętności aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin,  zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kompetencji i kwalifikacji  zawodowych.  

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyka edukacji ekonomicznej
 • Przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Własny biznes i jego otoczenie
 • Etyka w biznesie
 • Prawa konsumenta
 • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zarządzania finansami i projektami,
 • Komunikacja interpersonalna i kompetencje miękkie w życiu zawodowym
 • Psychologia zarządzania
 • Podstawy statystyki
 • Podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy
 • System podatkowy i ubezpieczeniowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa w zakresie biznesu i zarządzania