Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu oraz kserokopia
  • Dowód osobisty – do wglądu
  • Zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm
  • Zdjęcie w formacie elektronicznym (plik JPG 295×236 pikseli oraz rozdzielczość 96 dpi)
  • Wypełnioną Ankietę osobową lub wypełnioną Ankietę osobową  (on-line)

    UWAGA – wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Słuchaczem studiów podyplomowych Akademii Lipińskiego może zostać absolwent szkoły wyższej, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

TRYB STUDIÓW:

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (soboty-niedziele) – 1-2 razy w miesiącu; Wykłady prowadzone są przez pracowników naszej Uczelni oraz  specjalistów – praktyków zawodu.