Rekrutacja 2022/2023

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniona ankieta osobowa – na miejscu lub do pobrania: pdf
  • 1 zdjęcie biometryczne (3,5cm x 4x5cm)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał do wglądu
  • istnieje możliwość internetowej rejestracji na studia: tutaj

    UWAGA – wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Słuchaczem studiów podyplomowych WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) .

TRYB STUDIÓW:

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (soboty-niedziele) – 1-2 razy w miesiącu; Wykłady prowadzone są przez pracowników naszej uczelni oraz  specjalistów – praktyków zawodu.