Płatności

WPISOWE – 0zł

EGZAMIN DYPLOMOWY – 0zł

KOSZT CZESNEGO: tutaj

ZNIŻKI / ULGI:

  •  50% dla Studentów ANS – posiadających status studenta studiów II stopnia
  •  25% dla Wszystkich Absolwentów WSEPiNM i ANS
  •  10% dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych,  którzy opłacą całość w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć

PŁATNOŚĆ za studia rozłożona na:

  • 4 wygodne raty – dla studiów II-semestralnych (płatne w miesiącach X, XII, II, IV )