Prawo Podatkowe i Podatki

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

 

Studium ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć ewidencji finansowej i podatkowej oraz umiejętności efektywnego korzystania z aktów prawnych. Studium kierowane jest zarówno do osób niezwiązanych dotychczas z tą dziedziną wiedzy, jak również do osób zatrudnionych w służbach finansowo – księgowych, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje kwalifikacje.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Finanse publiczne 12
2. Wstęp do nauki prawa podatkowego i teorii podatków 8
3. Ordynacja podatkowa 8
4. System organów podatkowych i skarbowych 8
5. Podstawy rachunkowości i prawo bilansowe 12
6. Opodatkowanie dochodów – podatek dochodowy od osób fizycznych 16
7. Opodatkowanie dochodów – podatek dochodowy od osób prawnych 16
8. Opodatkowanie majątku, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu 8
9. Opodatkowanie obrotów, podatek od towarów i usług 12
10. Opodatkowanie obrotów – akcyza, podatek od gier, czynności cywilnoprawnych 12
11. Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb podatku dochodowego 8
12. Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb uproszczonych form opodatkowania 8
13. Prawo celne 8
14. Procedura kontroli skarbowej i podatkowej, postępowanie podatkowe, podtępowanie egzekucyjne 8
15. Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny 8
16. Zajęcia praktyczne – doradztwo podatkowe 16
17. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
18. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 192