KOSMETOLOGIA LECZNICZA I BODY FITNESS

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 800 zł

Studia skierowane są do absolwentów kierunków kosmetycznych, medycznych, paramedycznych, biologicznych, ale także do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne lub osób prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zabiegów i ćwiczeń mających na celu kształtowanie i modelowanie sylwetki ciała. Będzie również potrafił właściwie dobrać, zaplanować i świadomie przeprowadzić zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń stosowanych w modelowaniu ciała oraz będzie potrafił dobrać dla pacjenta właściwe zestawy ćwiczeń fizycznych.

Studia dają uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych, niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów z zakresu kształtowania i modelowania sylwetki.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Anatomia układu ruchu i skóry 16
2. Psychofizjologia sportu 8
3. Fizjologia wysiłku fizycznego 8
4. Podstawy farmakologii i toksykologii 12
5. Podstawy dermatologii 12
6. Kosmetologia upiększająca 12
7. Kosmetologia pielęgnacyjna 12
8. Metodyka nauczania ruchu 16
9. Nowoczesne metody fitness 30
10. Kształtowanie i modelowanie sylwetki 20
11. Dietetyka 8
12. Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 8
13. Przedlekarska pomoc medyczna 8
14. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
15. Seminarium dyplomowe 10
Razem 190