Wellbeing – dobrostan pracownika w miejscu pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry, łącznie 270 godzin

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe na kierunku Wellbeing, przygotowują do skutecznego wykorzystywania narzędzi wzmacniających poczucie dobrostanu pracowników oraz doskonalenia metod wspierających pozytywny model przywództwa. To nowe spojrzenie na biznes i wiedzę o zarządzaniu, gdzie dominuje dbałość o stan psychofizyczny pracowników. To holistyczne postrzeganie pracownika w organizacji jako kapitału, a nie pozycji w Exelu. Słuchacze pozyskają unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające im efektywne kierowanie zespołami pracowników.

Adresaci:

  • studia polecane są przede wszystkim dla środowisk biznesowych: właścicieli firm i członków zarządów,

  • pracownicy działów HR, coachowie, doradcy personalni, psychologowie pracy oraz osoby zainteresowane problematyką psychologii pozytywnej,

  • osoby otwarte na rozwój osobisty.

Wymagania stawiane kandydatom

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Posiadanie predyspozycji w obszarach zgodnych z profilem kształcenia

Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

Semestr I

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Work Life Balance a budowanie świadomości korporacyjnej
i biznesowej

25

Life Coaching

15

Techniki oddechowe

20

Budowanie efektywności organizacji opartej na zaufaniu

15

Wellbeing jako wzmocnienie naturalnej motywacji do życia
i pracy

20

Nowoczesne modele organizacyjne w oparciu o wellbeing

15

Trening interpersonalny

20


Semestr II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Medytacja i relaksacja w miejscu pracy i w życiu

15

Zarządzanie sobą w czasie

15

Zarządzanie talentami w organizacji

20

Mindfullness czyli sztuka uważności

15

Psychologia komplementarna

15

Joga czyli dobrostan ciała i umysłu

20

Human Designe w nowoczesnej organizacji

20

Projekt dyplomowy

20