Naturoterapia i promocja zdrowia

Czas trwania studiów: 3 semestry, łącznie 420 godzin

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia, w szczególności z zakresu stosowania naturalnych terapii dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, higieny, właściwego odżywiania i utrzymywania aktywności fizycznej, promowania zdrowego stylu życia. Słuchacz pozyska kompetencje i umiejętności polegające na wspomaganiu, stymulowaniu procesów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków terapii naturalnej.

Studia podyplomowe na kierunku naturoterapia wyposażą słuchaczy w unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające samodzielne i skuteczne wykonywanie zawodu naturoterapeuty.

Adresaci:

  • studia polecane są dla absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zdrowotnym, pedagogiką, dietetyką, psychologią, turystyką
    i rekreacją.

  • osób zainteresowanych wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia poprzez propagowanie naturalnych terapii pro-zdrowotnych,

  • otwartych na rozwój osobisty.

Wymagania stawiane kandydatom

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Posiadanie predyspozycji w obszarach zgodnych z profilem kształcenia

Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia :

Semestr I

Nazwa przedmiotu,

Liczba godzin

Anatomia i fizjologia człowieka

20

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

20

Terapie oddechowe

25

Podstawy medycyny ludowej

15

Litoterapia

20

Dietetyka

15

Refleksologia i akupresura

25

140

Semestr II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Bioenergoterapia

25

Koloroterapia

15

Sny i zdrowie psychiczne

20

Feng Shui

15

Medytacja i relaksacja

20

Ziołolecznictwo

25

Totalna Biologia

20

140

Semestr III

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Diagnozowanie chorób z twarzy

30

Dzwiękoterapia

20

Psychologia w medycynie komplementarnej

15

Aromaterapia

15

Biorezonans

20

Czakroterapia

20

Projekt dyplomowy

140