Doradztwo zawodowe – instytucje rynku pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

 

Celem studiów jest :

przygotowanie słuchaczy do wspierania dorosłych  w podejmowaniu decyzji zawodowo-edukacyjnych (wybór preferowanego zawodu oraz szkoły o odpowiednim profilu) w oparciu o  predyspozycje, zainteresowania, preferencje oraz  wymagania  rynku pracy. Ważnym aspektem jest zrozumienie zasad wyboru życiowej drogi zawodowej, rozwoju zawodowego  oraz poznanie psychologicznych aspektów kształtowania kariery zawodowej.

 

Adresaci:

Studia te są skierowane do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia, jednolitych magisterskich  lub III stopnia), a w szczególności do absolwentów: psychologii, pedagogiki, socjologii i innych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę między innymi w: wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, administracji samorządowej, organizacjach pracodawców, działach kadr  przedsiębiorstw, firmach doradczych i konsultingowych, niepubliczne instytucje rynku pracy, tj. instytucje szkoleniowe, biura pośrednictwa pracy, agencjach doradztwa personalnego, agencjach poradnictwa zawodowego.

 

Program studiów

I semestr (105 godz.)

 1. Podstawy doradztwa zawodowego
 1. Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 1. Metodyka poradnictwa indywidualnego oraz grupowego
 2. Prawo Pracy i Rynek Pracy w Polsce i  w Unii Europejskiej
 3. Kształtowanie procesu doradczego i modele pracy doradczej, IPD
 4. Kompetencje doradcy zawodowego i etyka zawodowa

II semestr(105 godz.)

 1. Rynek edukacyjny
 2. Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 3. Narzędzia wspomagające proces doradczy
 4. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. Warsztat pracy doradcy zawodowego
 6. Elementy psychologii pracy