Dietetyka i planowanie żywienia

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 700 zł

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i planowania żywienia, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Anatomia i fizjologia 20
2. Podstawy nauki o żywieniu 12
3. Podstawy dietetyki 18
4. Podstawy biochemii 20
5. Mikrobiologia 5
6. Technologia produkcji potraw 12
7. Higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 8
8. Przechowalnictwo żywności 6
9. Dietoterapia 20
10. Żywienie kliniczne 24
11. Poradnictwo dietetyczne 6
12. Dietetyka pediatryczna 6
13. Gastronomia specjalistyczna i catering 6
14. Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej 8
15. Estetyka żywienia 4
16. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
17. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 201