PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 800 zł

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne 6
2. Pojęcia wstępne rachunkowości 6
3. Charakterystyka aktywów i pasywów 18
4. Operacje/zdarzenia gospodarcze 6
5. Dowody księgowe, dokumenty księgowe 6
6. Księgi rachunkowe 6
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych 24
8. Ogólne zasady ewidencji i rozliczania podatku VAT 12
9. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych i gospodarka magazynowa 36
10. Podstawowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej 6
11. Zasady ustalania wyniku finansowego 12
12. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwo 12
13. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 6
14. Formy opodatkowania małych firm 24
15. Sprawozdania finansowe mikro i małych jednostek gospodarczych na podstawie załącznika 4 i 5 UoR 10
26. Seminarium dyplomowe 10
Razem 200