Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 700 zł

Studia skierowane są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania  danych podmiotów, jak również rozwój umiejętności menedżerskich.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Prawne podstawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce 16
3. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 12
4. Prawo pracy w podmiotach leczniczych 12
5. Prawo medyczne 16
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza w podmiotach leczniczych 12
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych 12
8. Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych 12
9. Zarządzanie środkami trwałymi w podmiotach leczniczych 12
10. Etyka w świadczeniu usług medycznych 4
11. Marketing usług medycznych 12
12. Negocjacje handlowe 12
13. Trening komunikacji interpersonalnej 12
14. Organizacja i zarządzanie jakością usług medycznych 12
15. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
16. Seminarium dyplomowe 26
  Razem 208