Zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Studia skierowane są do pracowników działów HR, kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 18
3. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi 8
4. Strategie personalne 8
5. Dobór i rekrutacja pracowników 16
6. Systemy motywacji i wynagradzania 16
7. Metody i techniki oceniania i kontroli 8
8. Zwalnianie pracowników 8
9. Psychologia decyzji kadrowych 12
10. Proces kadrowy 8
11. Audyt personalny 8
12. Zarządzanie rozwojem pracowników 8
13. Budowa i kierowanie zespołem zadaniowym 8
14. Trening komunikacji interpersonalnej 12
15. Fakultet – przedmiot do wyboru  10
16. Seminarium dyplomowe 26
  Razem 190