Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – NOWOŚĆ!

Czas trwania  studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 900 zł

Cele i charakterystyka studiów

Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji, przygotowanie specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością; oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji.

Opis kierunku:

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:zarządzania procesem rehabilitacji, prawa,rynku pracy, fizjologii, patofizjologii, psychologii.

Absolwent studiów zdobędzie kwalifikacje pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego i kompleksowego zadbania o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do:

– lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

– psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych;

– osób posiadających doświadczenie w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę;

– pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy;

Wymagania stawiane kandydatom

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Posiadanie predyspozycji w obszarach zgodnych z profilem kształcenia

 

Ramowy program studiów obejmuje następujące moduły:

Prawno-organizacyjny:

 • Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji, prawo administracyjne, prawo cywilne
 • Prawo pracy

Medyczny:

 • Propedeutyka medycyny
 • Propedeutyka rehabilitacji medycznej

 

Psychologiczny:

 • Psychologia kliniczna- wybrane zagadnienia
 • Kompetencje interpersonalne

Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rynku pracy:

 • Rehabilitacja zawodowa i rynek pracy
 • Rehabilitacja społeczna

Zarządzania procesem rehabilitacji:

 • Stanowisko pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją: cel, zadania, specyfika, promocja
 • Metody pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją
 • Dobre/złe praktyki z rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Seminarium

Łącznie 240 godzin