PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  2 900 zł

Studia skierowane są do kadry zarządzającej różnych typów przedsiębiorstw, pracowników instytucji rynku pracy, osób pracujących w działach HR, jak również wszystkich, którzy chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Źródła prawa pracy 8
2. Kształtowanie treści stosunku pracy 10
3. Wynagrodzenie za pracę 10
4. Urlopy pracownicze 10
5. Dokumentacja kadrowa 10
6. Elementy BHP 12
7. Działalność socjalna pracodawcy 10
8. Zarys polityki społecznej 10
9. Elementy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego 10
10. System ubezpieczeń społecznych w Polsce 24
11. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych 12
12. Kontrola i nadzór PIP 10
13. Zbiorowe prawo pracy 10
14. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika 10
15. Czas pracy 8
16. Postępowanie sądowe w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 11
17. Seminarium dyplomowe 15
Razem 190