Business Trainer Academy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

 

Business Trainer Academy skierowany jest zarówno do czynnych trenerów biznesu jak i osób zamierzających zaistnieć w tej jakże atrakcyjnej aktywności zawodowej. Ponadto może być on doskonałym uzupełnieniem portfolio kompetencyjnego każdego z menedżerów, którzy w swojej bieżącej optyce zarządczej dostrzegają potrzebę rozwoju podległego kapitału ludzkiego.

Głównym celem programu jest wykształcenie umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów rozwojowych zgodnie z najlepszymi praktykami, w oparciu o dowody naukowe. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności prezenterskich i oratoryjnych oraz ewaluacje działań rozwojowych jako mierzalną wartość dodaną dla zespołu i organizacji.

 

BLOK I – 10 h

Planowanie i kreacja szkolenia.

–  Etapy i metody analizy potrzeb w kontekście szkolenia biznesowego.

– Dekalog formułowania celów szkoleniowych.

– Projektowanie szkoleń z uwzględnieniem celów i matrycy czasu

szkolenia.

 

BLOK II – 20 h

Trener biznesu w akcji

– Skuteczne otwarcie szkolenia dla ludzi biznesu.

– Diagnoza nastawienia i identyfikowanie ewentualnych problemów szkoleniowych.

– Zarządzanie ewentualnym konfliktem interesów, nastawienia i poglądów.

– Organizowanie pracy w trakcie szkolenia biznesowego (zadawanie pytań,

zarządzanie dyskusją, prowokowanie do myślenia twórczego i wbrew trendom.

– Trener biznesu jako profesjonalny prezenter.

– Mowa ciała i komunikacja niewerbalna w pracy trenera.

– Blaski i cienie pracy w duecie trenerskim.

– Jak zakończyć szkolenie sprzedażowe i skutecznie podsumować wykonaną pracę,

przedstawione teorie i idee?

– Jak wypracować indywidualny styl pracy trenera biznesu?

 

BLOK III – 20 h

Instrumentarium trenera biznesu czyli interaktywny warsztat tworzenia własnych, unikalnych „narzędzi szkoleniowych”

– Jak tworzyć unikalne  treści szkoleniowe, „lodołamacze”, ćwiczenia, warsztaty, gry

i symulacje

– Jak kreować „dramy”?

– Jak bezpiecznie tworzyć modele odgrywania ról

– Jak prowadzić dyskusje, mini-wykłady i analizy przypadków.

– Andragogika i cykl Kolb`a w pracy trenera biznesu

 

BLOK IV – 16 h

Trudne sytuacje w trakcie szkolenia biznesowego.

– Podstawowe zasady jakie obowiązują w trudnych sytuacjach szkoleniowych.

– Warsztat analizy powstawania trudnych sytuacji wraz z wnioskami i katalogiem działań jakie należy podjąć by je neutralizować.

– Skuteczne metody odpierania zastrzeżeń jakie powstają po stronie uczestników szkoleń sprzedażowych.

 

BLOK V – 16 h

Jak mówić by nas słuchano

 

– Trener biznesu jako mówca.

– Warsztat budowania efektywnych i efektownych jednocześnie wystąpień trenera biznesu.

– Retoryka w pracy trenera oraz wykorzystanie „narzędzia” jakim jest storytelling.

 

BLOK VI – 16 h

Po szkoleniu liczy przede wszystkim Efekt.

 

  • Badanie efektywności szkoleń sprzedażowych i ich ewaluacja.
  • Jak praca trenera wpływa na wyniki finansowe osiągane przez zespoły sprzedażowe?

 

BLOK VII – 25 h

Praca trenera biznesu w oparciu o metody sprzedaży i metodologie badające i opisujące zachowania handlowca w przestrzeni publicznej.

 

  • Prezentacja metod biznesu(model relacyjny, SPIN, SELL, metoda Briana Tracy, metoda Davida Sandlera).
  • Warsztat doskonalący sposoby prezentowania i ćwiczenia metod i metodologii sprzedaży.
  • Wypracowanie własnego unikalnego sposobu sprzedaży.
  • Blaski i cienie modeli sprzedaży.
  • „Warsztat uważności” w odniesieniu do metodologii opisujących zachowania jednostki w przestrzeni publicznej.

 

BLOK VIII – 16 h

Odpowiedzialność i etyka trenera biznesu.

– Poufność pracy trenerabiznesu (w odniesieniu zarówno do zleceniodawcy jak i uczestników szkolenia).

– Zasady tworzenia raportów po szkoleniu oraz udzielania informacji zwrotnych.

– Kiedy klient chce sobie zrobić krzywdę a trener powinien umieć powiedzieć NIE”?–   Warsztat pracy nad etyką i odpowiedzialnością trenera biznesu

 

BLOK IX – 12 h

„Już wiem, że nic nie wiem” czyli ciągłe doskonalenie trenera biznesu.

– Budowanie świadomości trenera biznesu z zakresie ciągłego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu.

– Katalog błędów młodego trenera biznesu czyli jak uniknąć syndromu Krugera – Dunninga.

– Warsztat pracy nad przygotowaniem i etosem pracy trenera biznesu.

 

BLOK X – 25 h

Praca oparta na dowodach czyli dlaczego należy dołożyć maksymalnej staranności w kreacji szkolenia biznesowego.

 

– Praca nad umiejętnością dobierania właściwych metod i teorii wykorzystywanych w pracy trenera biznesu.

– Wykorzystywanie teorii psychologicznych w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

– Trening umiejętności selekcji informacji, idei i teorii z punktu widzenia skuteczności szkolenia biznesowego.

 

BLOK XI – 16 h

Trening video wraz z sesją informacji zwrotnych.

 

BLOK XII – 10 h

Seminarium dyplomowe.

 

Łączna liczba godzin: 210

Liczba słuchaczy max 20 osób