HR Business Partner Academy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  4 900 zł

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy HR Business Partnera jako podmiotu łączącego balans i synergię pomiędzy klasycznym HR a strategią organizacji, zarządzaniem kapitałem ludzkim, koncentrację na wynikach przy jednoczesnej najwyższej uwadze na potrzebach rozwojowych ludzi tworzących organizację.

 

Program kierujemy do managerów zajmujących się tematyką HR, obecnych HR Business Partnerów jak i osób, które zamierzają zaistnieć w tej aktywności zawodowej.

 

 

BLOK I

Strategie biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR – 25 h

– Strategie biznesowe (analiza, wizja, planowanie, wdrożenie).

– Jak przełożyć strategię firmy na strategię HR?

– Jak HR Business Partner powinien realizować cele biznesowe?

 

BLOK II

HR Business Partner – role, funkcje, wyzwania, zakres działań, kierunki rozwoju – 16 h

– Miejsce HR Business Partnera w organizacji.

– Kluczowe wyzwania HR Busienss Partnera.

– Blaski i cienie pracy HR Business Partnera.

– HR Business Partner jako podmiot wspierający organizację, ale i inicjator zmian i korekt.

– Mapa drogowa rozwoju HRBP.

– Psychologiczne determinanty HRBP.

 

BLOK III

Rola prawa pracy w perspektywie obowiązków HRBP – 12 h

– Kluczowe instytucje prawa pracy RP.

– Unijne regulacje prawne determinujące zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

BLOK IV

Kreacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim – 25 h

– Kluczowe trendy w zarzadzaniu kapitałem ludzkim.

– Planowanie i koordynacja rozwoju kapitału ludzkiego.

– Synergia celów biznesowych z planami rozwoju kapitału ludzkiego.

 

BLOK V

Diagnoza potrzeb kapitału ludzkiego w oparciu o metodologię Extended Tools – 16 h

– Sesja diagnozująca indywidualny styl funkcjonowania HRBP w przestrzeni publicznej.

– Determinanty zrozumienia indywidualnych potrzeb kapitału ludzkiego.

– Skuteczne strategie interpersonalne HRBP w odniesieniu do wszystkich interesariuszy tworzących organizację.

 

BLOK VI

Metody i techniki wykorzystywane w pracy HRBP – 35 h

– Negocjacje.

– Wystąpienia publiczne.

– Zarządzanie zmianą i projektami rozwojowymi.

– Sztuka prowadzenia zebrań i narad.

– Instrumenty IT w pracy HRBP.

 

BLOK VII

Zasady funkcjonowania zespołów – 16 h

– 7 zasad efektywnego zespołu.

– „Komunikacja jest wszystkim” – interaktywny warsztat dla HRBP ukazujący kluczowe zasady komunikowania w zespołach.

– Szacunek – Feedback – Odpowiedzialność.

– Umiejętność pracy w zespołach wielokulturowych.

 

BLOK VIII

Zarządzanie talentami – 16 h

– Zarządzanie talentami a employer branding.

– Kluczowe potrzeby pokoleń funkcjonujących na rynku pracy.

– Rekrutacja. Jak na początku procesu odnajdywać talenty w potencjalnych pracownikach.

– Retencja talentów.

 

BLOK IX

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników – 16 h

– Kluczowe motywatory pracowników.

– Metody i techniki badania satysfakcji pracowników.

– Projektowanie działań rozwojowych z punktu widzenia pracy nad motywacją pracowników.

– Dlaczego dotychczasowe benefity nie przynoszą skutków? Czyli o projektowaniu systemu benefitów słów kilka.

 

BLOK X

Sesje Inspiracji dla HRBP – 16 h

Sesja inspiracji dla HRBP to interaktywny warsztat zawierający prezentacje najlepszych  i najbardziej innowacyjnych praktyk jakie stosowane są przez HRBP pracujących dla największych organizacji. Celem warsztatu oprócz inspiracji jest wypracowanie modeli, technik, konceptów i idei, które mogą zostać zastosowane w bieżącej praktyce biznesowej uczestników programu.

 

BLOK XI

Seminarium Dyplomowe – 10h

 

 Łączna liczba godzin: 203

Liczba słuchaczy max 20 osób