PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MBA

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  6 500 zł

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą, instytucjami publicznymi i samorządowymi. Cel studiów to także podnoszenie umiejętności kierowniczych wśród menedżerów. Poprzez spotkania z praktykami i pracy na przykładach z życia słuchacze będą mieli możliwość spotkania z realnymi problemami w zarządzaniu i kierowaniu firmą i organizacją.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmioty Liczba godzin
1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna i tworzenie zespołu, rekrutacja i selekcja pracowników, proces rozwojowy, motywacja pracowników)
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zarządzania finansami (rachunkowość finansowa i budżet organizacji, dokonywanie analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy, biznesplan)
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące marketingu i sprzedaży (klient i relacje z klientem, strategia finansowa i marketingowa firmy, zarządzanie cenami i sprzedażą)
4. Seminarium dyplomowe
Razem 200