Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Czas trwania  studiów: 3 semestry (300 godzin + 90 godzin praktyk)- doradztwo zawodowe dla młodzieży szkolnej

Całkowity koszt studiów: 3 600 zł

 

Celem studiów jest :

przygotowanie słuchaczy do wspierania dorosłych  oraz młodzieży  w podejmowaniu decyzji zawodowo-edukacyjnych (wybór preferowanego zawodu oraz szkoły o odpowiednim profilu) w oparciu o  predyspozycje, zainteresowania, preferencje oraz  wymagania  rynku pracy. Ważnym aspektem jest zrozumienie zasad wyboru życiowej drogi zawodowej, rozwoju zawodowego  oraz poznanie psychologicznych aspektów kształtowania kariery zawodowej.

 

Adresaci:

Studia te są skierowane do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia, jednolitych magisterskich  lub III stopnia), a w szczególności do absolwentów: psychologii, pedagogiki, socjologii i innych.

 

Studia trzysemestralne – skierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.) pracujących bądź przygotowujących się do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych, chcących pełnić funkcję nauczyciela-doradcy zawodowego.

 

Program studiów

I semestr (105 godz.)

 1. Podstawy doradztwa zawodowego
 2. Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 3. Metodyka poradnictwa indywidualnego oraz grupowego
 4. Prawo Pracy i Rynek Pracy w Polsce i  w Unii Europejskiej
 5. Kształtowanie procesu doradczego i modele pracy doradczej, IPD
 6. Kompetencje doradcy zawodowego i etyka zawodowa

II semestr(95 godz.)

 1. Rynek edukacyjny
 2. Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 3. Narzędzia wspomagające proces doradczy
 4. Poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. Warsztat pracy doradcy zawodowego
 6. Elementy psychologii pracy

III semestr(100 godz.)

 1. Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo
 2. Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji pracowników, dokumenty aplikacyjne
 3. Trening kreatywności
 4. Przedsiębiorstwo – podstawy prawne, zarządzanie, finansowanie, innowacyjność
 5. Metodyka doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych
 6. Tworzenie planów, programów, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 7. Seminarium dyplomowe
 8. Praktyka zawodowa (90 godzin)

 

PROGRAM PRAKTYK (90 godzin)

 

CEL OGÓLNY

Celem praktyk jest:
1) poznanie charakteru pracy na stanowisku doradcy zawodowego w różnych instytucjach i placówkach
2) w ramach umiejętności praktycznych zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach podyplomowych
3) poznanie praktycznych zagadnień, metodyki pracy, narzędzi i technik związanych z pracą na stanowisku doradcy zawodowego
4) poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

CELE SZCZEGÓŁOWE

Celem praktyk jest w szczególności:
1. przygotowanie słuchacza do pracy w różnego typu instytucjach, które mają obowiązek realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego ,
2. zapoznanie ze specyfiką organizacji działalności instytucji rynku pracy lub innych placówek, w których realizowane jest doradztwo zawodowe