COACHING BUSINESS & LIFE

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  3 800 zł

Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku Coaching Business&Life uzyskał akredytację Izby Coachingu.

Dla kandydatów na ten kierunek studiów oznacza to gwarancję najwyższego poziomu nauczania oraz świetne perspektywy rozwoju na drodze coachingu.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. I Moduł – podstawy coachingu
2. II Moduł – struktura i cel coachingu
3. III Moduł – strategia zmiany
4. IV Moduł – efektywność coacha
5. V Moduł – efektywność klienta
6. VI Moduł – proces coachingowy i superwizja
7. VII Moduł – zarządzanie relacjami
8. VIII Moduł – zarządzanie systemami
9. IX Moduł – praktyczne zastosowanie coachingu w firmach i organizacjach
10. X Moduł – coaching jako dziedzina/superwizja/egzamin
11. Fakultet
12. Seminarium dyplomowe
Razem 180