Administracja państwowa i samorządowa


Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

Administracja państwowa i samorządowa to zespół organów publicznych, powołanych do realizowania zadań państwa.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego 8
3. Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej 12
4. Prawo Unii Europejskiej 16
5. Finanse publiczne 12
6. Organizacja samorządu terytorialnego 12
7. Zamówienia publiczne 12
8. Encyklopedia prawa (wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rolnego) 20
9. Prawo i postępowanie administracyjne 18
10. Obieg dokumentów w administracji 10
11. Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 18
12. E-administracja 10
13. Obsługa klienta w jednostkach administracji publicznej 10
14. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190