KRYMINALISTYKA I BADANIE DOKUMENTÓW

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2500 zł

Studia skierowane są do pracowników agencji detektywistycznych, ochrony mienia, policji, straży miejskiej, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają zmianę lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój pasji osobistych.
Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Wprowadzenie do kryminalistyki 12
2. Dowód w postępowaniu karnym 16
3. Badania psychologiczne – możliwości ustaleń psychologa w postępowaniu przed sądem 8
4. Toksykologia sądowa 8
5. Badania genetyczne 8
6. Fizyko – chemiczne metody identyfikacji 8
7. Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA) 12
8. Identyfikacja biometryczna – rozwój technik i możliwości identyfikacyjnych 8
9. Ekspertyza wypadków drogowych 12
10. Profilowanie kryminalne 8
11. Analiza kryminalna 8
12. Badania pismoznawcze i badania dokumentów 12
13. Badania antropologiczne 4
14. Identyfikacja daktyloskopijna 12
15. Fonoskopia 8
16. Badania osmologiczne 8
17. Badania medyczno – sądowe 6
18. Badania medyczno – psychiatryczne 6
19. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
20. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190