MEDIACJE

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Celem studiów jest poznanie mechanizmów mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawnych i psychologicznych elementów mediacji. Poprzez zajęcia praktyczne (ćwiczenia z mediatorami, symulacje mediacyjne) zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Województwo świętokrzyskie można określić jako „pustynię mediacyjną”, stąd oferta tych studiów spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Program studiów:

 • Podstawy prawne mediacji
 • Podstawy negocjacji
 • Psychologia konfliktu
 • Etyka pracy mediatora
 • Rola mediatora, cechy mediatora
 • Komunikacja pracy mediatora – warsztaty (komunikacja werbalna i niewerbalna techniki argumentacji, asertywność, wystąpienia publiczne)
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obszary i rodzaje negocjacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Techniki komunikacyjne wykorzystywane w mediacji i negocjacji
 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Mediacje karne
 • Mediacje cywilne i gospodarcze
 • Mediacje rodzinne (małżeńskie)
 • Mediacje administracyjne
 • Mediacje pracownicze
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 • Praca warsztatowa z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych
 • Seminarium dyplomowe

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej

Liczba godz. 180-200