Menedżer logistyki – NOWOŚĆ!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 200 zł

Adresaci studiów

W aktualnej rzeczywistości gospodarczej pracodawcy poszukują kadry menedżerskiej potrafiącej budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreującej wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiącej tak nimi sterować, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Studia skierowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, ale również do analityków i planistów łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych obszarów opracowujących rozwiązania funkcjonalne, planujących działania różnych sfer zarządzania logistycznego. W tym do pracowników marketingu, zaopatrzenia, i innych komórek organizacyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Celem studiów jest przygotowaniesłuchacza do pracy na różnych szczeblachzarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, wskazanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Program kształcenia pokazuje logistykę w wielu wymiarach organizacyjno-prawnych.Słuchacz zyskuje możliwość zdobycia oraz pogłębienia wiedzy dotyczącej kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Ponadto zyskuje skuteczne narzędzia umożliwiające podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

Ukończenie studiów podyplomowych menedżer logistyki przygotowuje słuchacza do pracy w roli specjalisty na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Słuchacz nabywa umiejętności menedżerskich, pozwalających na skuteczną analizę przypadków logistycznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstw i łańcuchami dostaw
 • Logistyka produkcji i przepływ materiałów
 • Logistyka transportu i spedycja
 • Zarządzanie zakupami, zapasami, gospodarką materiałową i systemem magazynowania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
 • Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka w firmach usługowych
 • Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych
 • Blok przedmiotów prawnych (prawo: handlowe, ubezpieczeniowe, celne, cywilne, pracy)
 • Planowanie kosztów – budżet procesów logistycznych; opracowanie i kontrola budżetu
 • Pomiar efektywności systemów logistycznych
 • Prognozowanie i zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce
 • Gra biznesowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Łączna ilość godzin 180

 

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry oraz pracą dyplomową.