PODYPLOMOWE STUDIA EUROPEJSKIE

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 700 zł

Studia skierowane są do osób zajmujących się zagadnieniami Unii Europejskiej oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Usytuowanie, rola i znaczenie Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych 15
2. System instytucjonalny Unii i wspólnot europejskich 15
3. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Unii Europejskiej 15
4. Procesy decyzyjne i lobbing w Unii Europejskiej 15
5. Prawo europejskie i instytucje ochrony prawnej 20
6. Polityka regionalna Unii Europejskiej 20
7. Fundusze europejskie dla regionów (programowanie na lata 2021 – 2027) 20
8. Rola etyki w biznesie międzynarodowym 15
9. Bezpieczeństwo instytucjonalne w Unii Europejskiej 15
10. Perspektywy poszerzenia strefy euro 15
11. Rynki finansowe w Unii Europejskiej 15
12. Seminarium dyplomowe 15
Razem 195