ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  3 400 zł

Proces kształcenia wyłącznie zdalny!

Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych.

Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 wystawionego przez firmę DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA.

Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat „Menadżera Jakości” wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o. ·Certyfikat „Pełnomocnika Jakości” przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o. ·Certyfikat „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.
 • Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy zarządzania organizacjami
 2. Procesowe podejście do zarządzania
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. Geneza zarządzania jakością
 5. Prawne aspekty zarządzania jakością
 6. Omówienie wymagań Normy ISO 9001:2015
 • Powołania Normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działanie
 • Ocenia działania
 • Doskonalenie
 1. System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015. Dokumentowanie wymagań.
 2. Rola i zadania Pełnomocnika SZJ
 • Zakres odpowiedzialność,
 • Zakres uprawnień,
 • Wymagane predyspozycje,
 • Zadania w trakcie wdrożenia systemu,
 • Zadania po uzyskaniu certyfikatu
 1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.
 • Pojęcia związane z audytowaniem
 • Rodzaje audytów
 • Wymagania dotyczące audytora
 • Zasady postępowania audytora (obowiązki, zasady, etyka, zachowanie)
 • Metody audytowania
 • Etapy audytowania
 • Planowanie i przygotowanie audytu
 • Zarządzanie audytem
 • Metodyka prowadzenia rozmów audytowych –aktywne słuchanie
 • Błędy popełniane podczas audytu
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Raportowanie audytów
 1. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015
 2. Seminarium dyplomowe

 

Liczba godzin:200