ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  3 200 zł

Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych. Certyfikat Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 wystawionego przez firmę DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA.

Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat „Menadżera Jakości” wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce CertSp. z o.o. ·Certyfikat „Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania” wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.
 • Certyfikat „Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydawany przez jednostkę certyfikującą Ce Cert Sp. z o.o.
 • Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu oraz uiszczenie stosownej opłaty

Zakres tematyczny studiów:

 1. Podstawy zarządzania organizacjami
 2. Procesowe podejście do zarządzania
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. Geneza zarządzania
 5. Prawne aspekty zarządzania
 6. Zintegrowany System Zarządzania:
  • System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015.
  • System Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015.
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Normy ISO 45001:2018.
 1. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
 2. Rola i zadania Pełnomocnika ZSZ
  • Zakres odpowiedzialność,
  • Zakres uprawnień,
  • Wymagane predyspozycje,
  • Zadania w trakcie wdrożenia systemu,
  • Zadania po uzyskaniu certyfikatu
 1. Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Pojęcia związane z audytowaniem
  • Rodzaje audytów
  • Wymagania dotyczące audytora
  • Zasady postępowania audytora (obowiązki, zasady, etyka, zachowanie)
  • Metody audytowania
  • Etapy audytowania
  • Planowanie i przygotowanie audytu
  • Zarządzanie audytem·Metodyka prowadzenia rozmów audytowych –aktywne słuchanie
  • Błędy popełniane podczas audytu
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Raportowanie audytów
 1. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 2.  Seminarium dyplomowe

Liczba godzin:  200